•  โรงเรียน ด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่              

   

   

   วันและเวลาเรียน 

  ภาคปกติ : เรียนทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์
  ภาคพิเศษ : เรียนทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์
  (เวลา 9.00 -17.00 น.)

   

   คุณสมบัติผู้เรียน 

  • อายุ 17-35 ปี
  • จบวุฒิการศึกษา ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
  • ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่มีผลต่อการทำงาน
  • มีใจรักด้านการบริการ

   เอกสารการสมัคร 

   เอกสารของผู้สมัครเรียน (5 ชุด) 

  • สำเนาบัตรประชาชน                                                ติดต่อสอบถาม       
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • วุฒิการศึกษา
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว
  • ใบจดทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

   เอกสารของผู้ปกครอง 

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

  สนใจสมัครดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างที่นี่คะ

   

Visitors: 1,531,305