Make is easy

Application M-Learning Digital Platform for Education Download at play store or App store
 
 ผู้ผลิต  Application M-Learning 
ผู้ผลิต Application M-Learning ซอฟต์แวร์แปดกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นระบบโปรแกรมสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับ อนุบาลศึกษา 1-3 ประถมศีกษา 1-6 มัธยมศึกษา 1-6 โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบใหม่ สามารถทำให้โทรศัพท์มือถือ  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดหรือส่งเสริมการเรียนรู้ต่อผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ผล ไร้ขีดจำกัด ทั้งทางด้านเวลาหรือสถานที่การใช้งาน ระบบเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชม. หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ โปรดติดต่อเราที่ mlearning64@gmail.com 
 
วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์ Application M-Learning 
1.ให้ผู้สนใจเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง ไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่การเรียนรู้
2.จัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
3.ช่วยเหลือผู้สนใจศึกษาต้องการใช้โปรแกรมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ห้ามพนักงานหรือตัวแทนจำหน่ายขายแต่ให้ช่วยจัดส่งข้อมูลผู้ร้องขอให้ตรวจสอบเรายินดีให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขจำกัด  
 
Application M-Learning Digital Platform 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

OEM/ODM/SKD

Make is easy

นโยบายผู้ผลิตด้านผลิตภัณฑ์และราคา หมายเหตุ ตัวแทนจำหน่ายโปรดอ่านครับท่านสามารถสนับสนุนโครงการต่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ห้ามจำหน่ายสิทธิ์ที่ท่านได้รับฟรี 1ครับ ให้ส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการตามที่บริษัทส่งให้ครับเพราะฟรี 1 ของท่านผู้รับจะต้องมีคุณสมบัติตามความข้างต้นนะครับ ขอบคุณครับ

Contact Form

Please insert the Message ...
Visitors: 1,534,770